Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka >

Stravovanie

Viac informácií o poskytovateľovi stravy v novej budove vrátane aktuálneho jedálneho lístka:

https://imka.webnode.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 17. 12. 2018 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111