Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Členovia katedry >

Konzultačné hodiny


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 3. 9. 2020 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111