Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Zo života na IMS >

Manažment na IMS ohodnotený študentmi ako najlepší

Náš odbor Manažment v rámci bakalárskeho stupňa štúdia na Inštitúte manažérskych systémov v Poprade sa stal v rámci hodnotenia študentmi najlepšie hodnoteným bakalárskym odborom na celej Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za akademický rok 2017/18. Srdečná vďaka všetkým členom pedagogického zboru za ústretový prístup ako aj všetkým skvelým študentom.

 

Tím IMS


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 28. 9. 2018 | Aktualizoval: Vilgová Zuzana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111