Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže >

staze - oblast HR, CR a Nemecko

ponuka stáží je v priloženom dokumente

kontakt na osobu, ktoá nám ponuku zaslala je jelimalai@ascari.cz

 

 

Internship HR.docx (8. 10. 2018 9:42:26)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 8. 10. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111