Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Zasadnutia AS EF UMB

Pozvánky, prerokované materiály a zápisnice z jednotlivých zasadnutí AS EF UMB sú dostupné pre členov akademickej obce EF UMB v Moodle.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 16. 10. 2018 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111