Ekonomická fakulta
Úvod > Applicants > Regular study applicants > BACHELOR`S STUDY >

Study resources for entrance examination

Study resources for entrance examination for Bachelor programme :

Economics

English language


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 11. 2019 | Aktualizoval: Ďurdinová Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111