Ekonomická fakulta
Úvod > Applicants > Regular study applicants > BACHELOR`S STUDY >

Study resources for entrance examination

Study resources for entrance examination for Bachelor programme:

Economics

English language


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 12. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111