Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže >

CR - staz v Prahe

Dobrý deň,

ako malá spoločnosť, venujúca sa turizmu a cestovnému ruchu poskytujeme študentom vysokých škôl, zapojených do programu Erasmus+ možnosť absolvovať stáž v našej firme PRAGUE PLACE so sídlom v Prahe.

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

PRAGUE PLACE_inzerat_ERASMUS.pdf (3. 12. 2018 10:21:34)
PRAGUE PLACE_inzerat_ERASMUS.docx (3. 12. 2018 10:21:26)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 3. 12. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111