Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta > Medzinárodné vzťahy > Informácie pre zamestnancov >

Aktuálne informácie

Informácie o spustení prihlasovania na Erasmus:

Informácie nájdete na webe UMB - medzinárodné vzťahy:

 

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/novinky/spustame-prihlasovanie-na-erasmus-na-akademicky-rok-2022-2023.html

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

       ·      Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

·      Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

·      Štipendiá Akcie pre diplomantov,

·      Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2019 môžu uchádzať uchádzači zo spoločenskovedných odborov).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 11. 11. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111