Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium >

ROZVRHY na LETNÝ semester AR 2020/2021

DENNÉ ŠTÚDIUM


Výučba na dennom štúdiu v letnom semestri akademického roka 2020/2022 začína 8. februára 2021. Výučbu začneme dištančnou metódou (online). Sledujte svoje študentské mailové konto - vyučujúci Vám budú postupne posielať bližšie informácie týkajúce sa výučby (napr. prístupové kódy do TEMS a pod.).

Rozvrh denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a miesto štúdia Poprad - KONEČNÁ verzia rozvrhu bude zverejnená v AiS2 najneskôr dňa 2. februára 2021 (utorok) o 12:00 hod. 


Študenti denného štúdia bakalárskeho študijného programu Manažment a inžinierskeho študijného programu Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade sa na rozvrh prihlasovať nemusia - rozvrh pre nich je daný a berú ho na vedomie.


Študenti denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica sa budú na rozvrh prihlasovať dňa 4. februára 2021 (štvrtok) podľa tohto harmonogramu:

1. rok denného bakalárskeho štúdia - 4. 2. 2021 (štvrtok) od 13.00 hod.  - POZOR - študenti sa prihlasujú LEN na povinne voliteľné a výberové predmety.
USMERNENIE:
Študenti prvého roku denného bakalárskeho štúdia miesto štúdia Banská Bystrica, sú v rozvrhu na POVINNÉ predmety už zaradení (prihlásení). Presuny študentov medzi skupinami NIE SÚ MOŽNÉ! Študent musí zaradenie akceptovať. Na rovzrh povinne voliteľných a výberových predmetov sa študenti prihlasujú cez AiS2.

2. až 5. rok denného bakalárskeho štúdia - 4. 2. 2021 (štvrtok) od 14.00 hod. 

1. až 4. rok denného inžinierskeho štúdia - 4. 2. 2021 (štvrtok) od 15.00 hod. 

Prihlasovanie na rozvrh bude pre študentov sprístupnené od začiatku prihlasovania (uvedeného vyššie) až do 12. 2. 2021 (piatok) do 23:59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh je zverejnený v AiS v správach.

Upozorňujeme študentov denného štúdia, že v zmysle študijného poriadku si študent môže do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet z dôvodu rozvrhovej kolízie
Prípadné požiadavky na úpravu predmetov letného semestra zašlite mailom referentke svojho študijného programu. Zmeny v zápisných listoch budú postupne realizované jednotlivými študijnými referentkami 

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2020/2021

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM


Výučbová časť na externom bakalárskom a inžinierskom štúdiu pre miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sa v letnom semestri akademického roka 2020/2021 začína dňa 12. februára 2021. Výučbu začneme dištančnou metódou (online). Sledujte svoje študentské mailové konto - vyučujúci Vám budú postupne posielať bližšie informácie týkajúce sa výučby (napr. prístupové kódy do TEMS a pod.).

Rozvrh externého štúdia miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad bude zverejnený v AiS2 najneskôr dňa 3. februára 2021.

Rozvrh si vie študent pozrieť cez AiS2 - ROZVRHY HODÍN (ponuka vľavo na hlavnej stránke po prihlásení v novom zobrazení) - zobraziť rozvrh pre svoj študijný program (nie pre svoju osobu).

Študenti externého štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sa budú na rozvrh prihlasovať od 05.02.2022 od 09.00 hod. do 28-02-2021 do 23.59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh je zverejnený v AiS v správach.

Poznámka: Rozvrh externého štúdia je pevne stanovený a daný. Ak je výučba daného predmetu predmetu osadená vo viacerých termínoch, študent sa zúčastňuje všetkých osadených prednášok, nevyberá si len jeden z osadených termínov.

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2020/2021


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 1. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111