Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

Exkurzia v podniku Stefe

Exkurzia do podniku Stefe, s.r.o. Rimavská Sobota

exkurzia bola súčasťou vyučovania predmetu 1. cudzí odborný jazyk nemecký 2, letný semester 2018

ciele exkurzie: prehliadka podniku, ktorý pri výrobe tepla využíva ekologický postup spracovania biomasy; ekonomické ukazovatele pri spracovaní biomasy; organizačná štruktúra podniku; precvičovanie jazykových zručností v nemeckom jazyku - prehliadka sa konala v nemeckom jazyku

  


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 18. 1. 2019 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111