Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Spoločenský život >

2018 Rozlúčkový večierok

Pri príležitosti zavŕšenia štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v akademickom roku 2018 – 2019
zorganizovali študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch pre seba a členov katedry predvianočný večierok.

Členovia katedry ďakujú študentom za pozvanie i za príjemne strávený večer.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2019 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111