Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Podaj si prihlášku

Milí uchádzači o štúdium, 

teší nás váš záujem o štúdium na našej fakulte. Nižšie vidíte zoznam študijných programov, ktoré môžete študovať na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. Pre zjednodušenie podávania prihlášok sme pre vás pripravili podrobné návody ako postupovať pri ich vypĺňaní. Stačí kliknút na príslušný stupeň štúdia, na ktorom chcete študovať a budete presmerovaní na podstránku so všetkými potrebnými informáciami. 

 

Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdium

Cestovný ruch

Ekonomika a manažment podniku

Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

Manažment (v Poprade)

Financie, bankovníctvo a investovanie

Verejná ekonomika a manažment

Ekonomika a manažment podniku (externé štúdium)

Manažment (externé štúdium v Poprade)

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

Financie, bankovníctvo a investovanie

Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku

Ekonomika verejného sektora

Podnikové manažérske systémy (v Poprade)

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (externé štúdium)

Podnikové manažérske systémy (externé štúdium v Poprade)

Cestovný ruch

Ekonomika a manažment podniku

Financie

Verejná ekonomika a politika


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111