Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Noc výskumníkov v Poprade >

Pravidelné aktivity na IMS

Noc výskumníkov

Informácie v podstránkach 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 8. 11. 2021 | Aktualizoval: Vilgová Zuzana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111