Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

2019 Jar v nemeckom jazyku

Fotodokumentácia z kvízu.

         

Jar_v_nemčine_2019.png (11. 3. 2019 16:58:20)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 11. 4. 2019 15:26:51 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111