Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

Cykloexkurzia - 1coj nemecký jazyk

Cykloexkurzia v rámci predmetu 1. cudzí odborný jazyk nemecký

Organizátor: Mgr. Viera Krešáková, PhD.

Termín: 17.-20.6.2019

Trasa: Passau - Klosterneuburg

      


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 26. 6. 2019 9:31:15 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111