Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

ŠVA 2021

Dňa 15. apríla 2021 Ekonomická fakulta UMB hostila 27. ročník Študentskej Vedeckej Aktivity (ŠVA), ktorá každoročne ponúka priestor pre aktívnych študentov prezentovať svoj výskum. Podujatia sa zúčastnilo 34 študentov (z toho asi tretina zahraničných), ktorí prezentovali 29 prác. Katedra ekonómie, v spolupráci s kolegami z Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, mala príležitosť hostiť Sekciu spoločenské vedy a Sekciu verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, do ktorej sa zapojilo 9 domácich a zahraničných študentov. Témy prác prezentovaných v anglickom a slovenskom jazyku sa venovali otázkam: Dopad COVID-19 na vládny dlh v krajinách SVE; Zdroje obnoviteľnej energie v EÚ, Politika OPEC v otázkach ťažby ropy vo svete; Priemysel 4.0 – očakávania a riziká; Európskych trh práce; Makroekonomický vývoj Japonska a Mexika z pohľadu domácností; Protesty a ekonomická situácia v Čile v rokoch 2019-2020; ako aj skúmaniu vplyvu COVID-19 na úroveň chudoby v Afrike. Vo veľkej konkurencii kvalitných prác sa na prvom mieste umiestnili študentky Agnieszka Rudnik a Lilian Śmiech z Ekonomickej Univerzity v Krakove. Druhé miesto obsadila Barbora Svoreňová z domáce Ekonomickej fakulty UMB. Na treťom mieste sa umiestnili dve práce: Nikolety Žákovej z Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach a Vladyslava Cherniavku z Ekonomickej fakulty Národnej Univerzity T. Ševčenka v Kyjeve. Výhercovia boli za svoju námahu odmenení. Srdečne blahoželáme!

 

Témy študentskej vedeckej aktivity 2021 Spoločenské vedy.pdf (19. 1. 2021 8:00:04)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 4. 5. 2021 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111