Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Katedra na Facebooku


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 5. 2. 2020 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111