Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

Deň jazykov 2020

Pozývame všetkých záujemcov a priaznivcov cudzích jazykov na ďalší ročník obľúbeného podujatia Deň jazykov. Uskutoční sa 31.3.2020 od 10.00 v Samovzdelávacom centre a učebni P2. V ponuke nájdete aktivity rôzneho druhu zamerané na cudzie jazyky vyučované na EF - anglický, nemecký, ruský, ale aj čínsky a slovenský pre cudzincov.

Bližšie informácie o programe a plagát už čoskoro. Záujemcom zatiaľ veľa napovie zhrnutie z minulého ročníka Dňa jazykov na tejto stránke.

Tešíme sa na vás

Kolektív KOJK


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 6. 3. 2020 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111