Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Aktuálne opatrenia COVID-19


Milé študentky, Milí študenti, 
Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, 

od pondelka 25.10.2021 bude podľa COVID Automatu okres Banská Bystrica v bordovej fáze (II. stupeň varovania), čo nám naďalej neumožňuje podľa platných pravidiel pokračovať v prezenčnej metóde výučby a preto Krízový štáb EF UMB rozhodol o prerušení prezenčnej metódy výučby v dennej aj externej forme štúdia na EF UMB s miestom štúdia v Banskej Bystrici a Poprade od pondelka 25.10.2021 do odvolania.  

K obnoveniu prezenčnej metódy výučby pristúpime v situácii, keď bude opätovne okres Banská Bystrica, v prípade pracoviska IMS okres Poprad, zaradený do oranžovej fázy (stupeň ostražitosti). O tejto skutočnosti budete včas informovaní.

Pre vstup do budovy zostáva v platnosti režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19).

Pod OTP sa chápu výlučne osoby, ktoré sú: 

 

PRAVIDLÁ COVID AUTOMATU (Zdroj: MZ SR)

 


Všeobecné pravidlá pre študentov, zamestnancov, hostí a podnikateľské subjekty  v krátkodobom prenájme:

 

Dôležité odkazy:

Semafor UMB [10.9.2021]

Začiatok Akademického roka 2021/2022 na UMB [10.9.2021]

Platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR [2.9.2021]

COVID Automat [aktuálne informácie o opatreniach v príslušných okresoch]

Školský semafor [odporúčania pre VŠ na strane 5]

Usmernenie UMB  [31. 8. .2021]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 [27.8.2021]

Informácie pre zahraničných študentov súvisiace s nástupom na štúdium v AR 2021/2022 [11.8.2020]

Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB (domový poriadok) [aktuálne znenie]

Veľkokapacitné mobilné odberové miesto Banská Bystrica [AG testovanie]    


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111