Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ÚPRAVA harmonogramu AR 2019/2020

 

UPRAVENÝ HARMONOGRAM AR 2019/2020 - 1. a 2. stupeň štúdia

UPRAVENÝ HARMONOGRAM AR 2019/2020 - 3. stupeň štúdia

 

Úprava Harmonogramu AR 2019/2020 a opatrenia súvisiace s realizáciou a ukončením AR 2019/2020


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 3. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111