Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2021

24. 6. 2021Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?
29. 4. 2021Scientia Iuventa 2021
19. 4. 2021Súčasný stav, ochrana a oceňovanie pôdneho fondu Slovenska
15. 4. 2021Študentská vedecká aktivita 2021
14. 4. 2021Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch
14. 4. 2021Ako si nájsť prácu v čase pandémie a nezdvihnúť krivku dlhodobej nezamestnanosti
13. 4. 2021Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok PhD., GAMO a. s.
9. 4. 2021Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: doc. Ing. Rajmund Mirdala, Ekonomická fakulta TU Košice)
8. 4. 2021Žlto-čierna páska na UMB - novela vysokoškolského zákona ako nástroj pomoci či moci?
7. 4. 2021EÚ a konkurencieschopnosť podnikov (diskusia s Ing. L. Masárovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
31. 3. 2021Animácia voľného času v cestovnom ruchu
30. 3. 2021ENTERPRISE RESOURCE PLANNING: Ing. Martin Mrug, MBA (online prednáška odborníka z praxe)
29. 3. 2021Moderný hotelový informačný systém: Ing. Miroslav Knižka, PhD. (online prednáška z praxe)
29. 3. 2021Integrované centrá sociálnych služieb pre seniorov - inovatívny prístup k poskytovaniu dlhodobej starostlivosti na Slovensku (seminár SOeVA)
23. 3. 2021Prednáška absolventky: Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD., Dobrý kraj Rozvojová agentúra BBSK, n. o. : Marketingový manažment v cestovnom ruchu na príklade Banskobystrického samosprávneho kraja
19. 3. 2021Prednášky doc. PhDr. Paulíny Stachovej (Fakulta Managementu Univerzity Komenského, Bratislava) na tému aktuálnych problémov trhu práce.
18. 3. 2021Život či živorenie liberálnej demokracie?
15. 3. 2021Vedecký seminár Imricha Karvaša: Benchmarking for Economic Regulation
10. 3. 2021Prednáška Lucie Kulfasovej zo Satur Travel. Téma: Spolupráca sprievodcu cestovného ruchu s cestovnou kanceláriou.
5. 3. 2021Na ceste do slepej uličky - budúcnosť cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe
4. 3. 2021Expresná validácia biznis nápadu
3. 3. 2021Prednáška Juraja Ondrejčíka z BUBO Travel Agency. Téma: Zamestnanci, ich vplyv na riešenie krízových situácií a firemná kultúra.
2. 3. 2021Michal Ďurica, CFA: GameStop mánia (Má z dlhodobého hľadiska pre investorov zmysel sledovať tipy na Wallstreetbets?)
1. 3. 2021Verejné obstarávanie v slovenskom zdravotníctve (seminár SOeVA)
24. 2. 2021Európske inštitúcie inak (diskusia s Ing. V. Matušekovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
24. 2. 2021Prednáška z praxe úspešného absolventa EF UMB: Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO. Téma: Činnosť cestovných kancelárií v pandemickom období.
22. 2. 2021Vedecký seminár Imricha Karvaša: Digitalizácia a produktivita
22. 2. 2021DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA EF UMB
19. 2. 2021Študuj Verejnú ekonomiku a manažment na #EFUMB
18. 2. 2021Študuj Manažment na #EFUMB
17. 2. 2021Študuj Financie, bankovníctvo a investovanie na #EFUMB
16. 2. 2021Študuj Ekonomiku a manažment podniku na #EFUMB
15. 2. 2021Študuj Cestovný ruch na #EFUMB
11. 2. 2021Workshop CRD: Európske veľkomestá - identita, kultúra, tradícia
15. 1. 2021Workshop CRD: Hodnotenie akademického impaktu výskumníkov.
14. 1. 2021Workshop CRD: Kategorizácia akademických výstupov a hodnotenie kvality vedeckých časopisov & scientometrické databázy

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 20. 1. 2021 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111