Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Študijné plány

                                                                                                                         

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 4. 3. 2021 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111