Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Študijné programy katedry v 1. stupni >

Spolupráca s praxou

Spolu práca s praxou prebieha na viacerých úrovniach, v ktorých študenti v aktívnej úlohe vystupujú ako členovia tímu spolupracujúci na konkrétnom riešení alebo ako individuálni spolupracovníci konkrétnych podnikov či podnikovo orientovaných inštitúcií. Konkrétne formy spolupráce sa nadväzujú v rámci pedagogického procesu, alebo aj individuálne na základe aktivity jednotlivcov mimo pedagogický proces. Konkrétne formy spolupráce predstavujú najmä:

 

Spolupráca s vybranými podnikateľskými subjektami prebieha na zmluvnej alebo nezmluvnej úrovni a konkrétne ponuky sú pravidelne aktualizované na FB stránke študijného programu.

 

   

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 5. 2. 2021 | Aktualizoval: Elexa Ľuboš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111