Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka >

Nadácia Oeconomici Neosolienses

Nadácia Oeconomici Neosolienses (Nadácia ON) vznikla v roku 2019 z iniciatívy absolventov a zamestnancov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB). Účelom nadácie je podpora verejnoprospešných aktivít a projektov realizovaných študentami, zamestnancami a absolventami EF UMB prostredníctvom grantových programov.

Nadácia zo svojich prostriedkov podporí projekty zamerané na:

Zoznam aktuálnych výziev nájdete na stránke www.nadaciaon.sk.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 28. 2. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111