Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry >

Workshop Tourismus Slowakei

Workshop Tourismus Slowakei.pdf (2. 3. 2021 23:09:30)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 2. 3. 2021 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111