Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Oznam pre bakalárov

Milé študentky a študenti,

budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni ERCR, s ohľadom na všetky benefity, ktoré vám inžinierske štúdium u nás prináša. Dovoľujeme si Vám preto pripomenúť, že prihlášku na 2. stupeň štúdia, je potrebné podať v termíne do 30. 04. 2021.  

Katedra cestovného ruchu 

Prečo študovať na Katedre cestovného ruchu.pdf (5. 3. 2021 10:45:53)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 24. 3. 2021 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111