Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže >

nove staze - Španielsko

EUROPEAN UNIVERSITY PROGRAM OF VOLUNTEERING AND SERVICE na web.docx (11. 3. 2021 10:06:17)
EUROPEAN UNIVERSITY PROGRAM FOR VOLUNTEERING AND SERVICE-LEARNING.png (11. 3. 2021 10:06:10)
EUROPEAN UNIVERSITY PROGRAM FOR VOLUNTEERING AND SERVICE-LEARNING.pdf (11. 3. 2021 10:06:05)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 11. 3. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111