Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) >

Letne školy vo svete aktualne

Kempten DE - SumSchool2021_Plakat_Summer School_A4-Erasmus.pdf (10. 5. 2021 12:09:00)
Letna skola Rakusko - fhooe-ISAE4W2021-savethedate_final.pdf (26. 4. 2021 11:53:52)
Catholic University Eischastatt, Germany - SumSchool2021_Plakat_Summer School_A4-Erasmus.pdf (26. 4. 2021 10:54:07)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 10. 5. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111