Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Doktorandské štúdium >

Vzory tlačív, žiadostí (Forms, applications)

Tlačivá k dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce sú umiestnené na podstránke štátne skúšky.

Dohoda o plnení úloh pre UMB (príloha 3 smernice 7/2021 o DrŠ na UMB) (2. 11. 2021 14:03:29)
Ročné hodnotenie doktoranda (príloha 2 smernice 7/2021 o DrŠ na UMB) (2. 11. 2021 14:02:45)
Žiadosť univerzálna (28. 10. 2021 15:49:58)
Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce (28. 10. 2021 15:49:41)
Žiadosť o zmenu školiteľa (28. 10. 2021 15:49:20)
Individuálny študijný plán (príloha 1 smernice 7/2021 o DrŠ na UMB) (23. 9. 2021 8:02:04)
DrS_Zanechanie studia_Termination of study.docx (9. 8. 2021 12:35:15)
DrS_Potvrdenie o studiu_Confirmation for doctoral candidate.docx (9. 8. 2021 12:33:47)
DrS_Adaptacny plan novoprijateho denneho doktoranda.docx (20. 7. 2021 11:14:07)
DrS_Vystupny list denneho doktoranda.docx (20. 7. 2021 11:13:16)
DrS_Aktualizacia udajov dotknutej osoby.docx (20. 7. 2021 8:46:35)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 11. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111