Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

ŠVA

Milí študenti,

aj v akademickom roku 2020/2021 máte možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých  prác v rámci Študentskej vedeckej aktivity, ktorá má už niekoľko rokov podobu medzinárodnej vedeckej konferencie a získať atraktívne ceny.

Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB, ako aj iných vysokých škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

Zoznam prác (dole v prílohe) je možné doplniť o Vašu tému po konzultácii a odsúhlasení vedúcim práce. Následne je potrebné vybranú  prácu a meno spracovateľa nahlásiť doc. Ing. Márii Murray Svidroňovej, PhD. (mailom maria.murraysvidronova@umb.sk).

Termín konania ŠVA: 15. apríl 2021 - z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie v online forme.

Termín podania prihlášky študenta na vypísanú tému: 15. február 2021

Termín doručenia prác na príslušnú sekciu /spolu s posudkom vedúceho práce/: 1. apríl 2021 - práce odovzdávajte elektronicky doc. Ing. Márii Murray Svidroňovej, PhD. (mailom maria.murraysvidronova@umb.sk).

Držíme Vám palce a prajeme veľa  kreatívnych nápadov pri tvorbe Vašej práce.

 

Viac informácií

Tešíme sa na vašu účasť!                                                                                               

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Tajomníčka KVE a RR

 

Účastníci ŠVA 2018 v sekcii Verejná ekonomika a regionálny rozvoj:

Témy ŠVA 2021.pdf (17. 1. 2021 17:55:14)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 17. 1. 2021 | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111