Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Rady a tipy pre študentov

Milé študentky, milí študenti, 

pripravili sme pre Vás kurz v LMS Moodle s názvom "Rady a tipy pre študentov", v ktorom nájdete cenné informácie a návody k používaniu základných aplikácií a informačných systémov, ktoré budete počas Vášho štúdia pravidelne využívať. 

 

Do kuzru sa dostanete po kliknutí na odkaz nižšie

RADY A TIPY PRE ŠTUDENTOV


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 9. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111