Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Harmonogram akademického roka

Harmonogram akademického roka 2021/2022 pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111