Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Sprievodca štúdiom


Sprievodca štúdiom na akademický rok 2021/2022 - univerzitná časť

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2021/2022


Sprievodca štúdiom na akademický rok 2020/2021 - univerzitná časť

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2020/2021


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111