Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Oznamy odd. verejnej ekonomiky

 

Oddelenie verejnej ekonomiky v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje v akreditovaných študijných programoch odborné predmety verejná ekonómia, verejné financie, verejný sektor, ekonomika a manažment verejných služieb, ekonomika a manažment neziskových organizácií, ekonómia služieb, sociálna politika a pod.  

Vedúcou oddelenia verejnej ekonomiky je doc. Ing. Jana Štrangfeldová, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 2. 4. 2019 | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111