Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >

Aktuality

 

 

 

 

 

 

Naši absolventi.docx (7. 11. 2019 15:25:42)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 7. 9. 2021 | Aktualizoval: Kološta Stanislav
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111