Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >

Exkurzie

         

Exkurzia Detva biomasa (10. 7. 2018 11:37:08)
EXKURZIA BRATISLAVA.pdf (3. 12. 2012 15:17:08)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 10. 7. 2018 | Aktualizoval: Kološta Stanislav
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111