Ekonomická fakulta
Úvod > Science & Research > Habilitation and inauguration acts >

Application forms

Research/art/teacher profile of a person (VUPCH) (3. 2. 2022 7:05:06)
Curriculum Vitae (2. 2. 2022 15:38:16)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 12. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111