Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >

Knižnica

V priložených súboroch nájdete zoznamy obhájených bakalárskych a diplomových prác.

Knižnica obhájené bakalárske práce jún a august 2018.doc (5. 9. 2018 20:27:59)
Diplomové práce August 2018.docx (5. 9. 2018 20:27:23)
Diplomové práce máj 2018 .docx (13. 6. 2018 13:45:42)
Knižnica obhájené bakalárske práce jún 2017 .doc (27. 6. 2017 12:42:32)
Diplomové práce máj 2017 EF UMB .docx (18. 5. 2017 10:25:30)
Diplomové práce August 2016 EF UMB 2016.docx (24. 8. 2016 14:27:25)
Diplomové práce máj EF UMB 2016.docx (30. 6. 2016 9:25:33)
Diplomové práce EF UMB 2015.docx (9. 9. 2015 9:20:39)
Knižnica obhájené bakalárske práce Jún 2015 .doc (2. 7. 2015 9:27:12)
Knižnica obhájené diplomové práce august 2014.doc (12. 2. 2015 9:29:22)
Knižnica obhájené diplomové práce 2012-2014.doc (29. 1. 2014 9:48:06)
Knižnica obhájené bakalárske práce 2009-2014.doc (29. 1. 2014 9:47:34)
Zoznam obhájených BP 2008-2011.doc (3. 12. 2012 15:00:23)
Zoznam obhájených DP 2001-2011.doc (3. 12. 2012 15:00:12)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 5. 9. 2018 | Aktualizoval: Kološta Stanislav
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111