Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Informácie o školnom

 

SMERNICE o ŠKOLNOM v AR 2020/2021 a v AR 2021/2022

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 1. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111