Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE)

Kód projektu: FP7-SSH-2012.3.2-3-320090
Grantová schéma: 7RP
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 2. 2013
Koniec riešenia: 30. 7. 2016
Stránka projektu: http://www.lipse.org
Zodpovedný riešiteľ: Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
 
Zoznam priložených súborov

LIPSE Newsletter no 6_20151009_final.pdf12. 10. 2015 10:18:11LIPSE tlacova sprava SK.pdf22. 7. 2013 13:32:14LIPSEpicture.jpg22. 7. 2013 13:32:40


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111