Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE)

Kód projektu:
Grantová schéma: APVV DO7RP
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 2. 2013
Koniec riešenia: 30. 7. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111