Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna

Kód projektu: IVF31410077
Grantová schéma: International Visegrad Fund
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 12. 2014
Koniec riešenia: 31. 1. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111