Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

AWO - Academic writing online.

Kód projektu: AWO-GA/2014
Grantová schéma: Erasmus +
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2014
Koniec riešenia: 31. 8. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Spišiaková Mária, PhDr., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111