Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska

Kód projektu: PRES/2016/38
Grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 4. 2016
Koniec riešenia: 15. 12. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Gajdošíková Zuzana, Ing., PhD.
Riešitelia: Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková Zuzana, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteV prílohe "Aktuálne informácie".
 
Zoznam priložených súborov

Aktuálne informácie_november 2016.pdf1. 12. 2016 9:44:37Pozvánka na prednášku 2.11.201625. 10. 2016 8:30:40Prezentácia programu13. 10. 2016 15:25:03Správa z konferencie13. 10. 2016 15:25:24


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111