Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík

Kód projektu: VEGA 1/0905/16
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Marasová Jana, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Kormancová Gabriela, Ing., PhD.
Kubaľa Jaroslav, Ing.,
Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Orságová Katarína, Ing., PhD.
Šuplata Marian, doc. PhDr., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111