Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku

Kód projektu: SK-BG-2013-0018
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 4. 5. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111