Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA)

Kód projektu: 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP
Grantová schéma: ERASMUS +
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 15. 10. 2016
Koniec riešenia: 31. 1. 2020
Stránka projektu: https://www.repesea.org/
Zodpovedný riešiteľ: Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Huňady Ján, Ing., PhD.
Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Sedliačik Ivan, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteČlánky o projekte nájdete v priložených súboroch: Spravodajca UMB 3/2018 a Spravodajca UMB 2/2017.
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

SPRAVODAJCA_UMB_2_2017.pdf15. 8. 2017 7:20:54SPRAVODAJCA_UMB_3_2018.pdf14. 3. 2019 16:08:28


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111