Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji

Kód projektu: SK-FR-2017-0001
Grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Vitálišová Katarína, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
 
Zoznam priložených súborov

CD cover: CREATIVE POTENTIAL IN THE CITIES AND ITS EXPLOITATION IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT22. 1. 2020 11:27:16Monograph: CREATIVE POTENTIAL IN THE CITIES AND ITS EXPLOITATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT22. 1. 2020 11:24:23


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111