Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs

Kód projektu:
Grantová schéma: spolupráca s Bled School of Management a sieťou CEEMAN
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 22. 6. 2018
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111