Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest

Kód projektu: 1/0786/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Stránka projektu: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1664
Zodpovedný riešiteľ: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Kožiak Radoslav, doc. Ing., PhD.
Riešitelia: Cole David Austin, M. A., PhD.
Gubalová Jolana, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111